Mistři v programování na #hovnokod

SQL #686

Jeden pěkný GROUP BY v kódu, fakt lahoda. Tečky jsem tam dal já, nemusím zveřejňovat všechno.

SELECT .....................
GROUP BY case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 0 
         when SU in (111,112)     then 111 
         when SU>112          then 113 
         when SU=-5          then -5
         when SU=-3          then -3
       end,
 case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 110 
      when SU in (111,112)     then 112
      when SU>112          then 999
      when SU=-5          then -5
      when SU=-3          then -3
    end,
 case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 'pro smlouvy.....'
        when SU in (111,112)     then 'pro smlouvy se .........'
        when SU>112          then 'pro smlouvy se SÚ V....................'
        when SU=-5          then 'pro smlouvy s BSP'
        when SU=-3          then 'pro úvěry .............'
     end,
 case when ((SU>=0) AND (SU<111)) OR (SU is NULL) then 2 --plati pro min. KodSmlUjednani
         when SU in (111,112)     then 3 
         when SU>112          then 4 
         when SU=-5          then 5
         when SU=-3          then 1
  end
 order by Poradi


Anonymous,