Mistři v programování na #hovnokod

Java #68

public void updateAmountValues(List<TransactionResultItem> transactionResultItems) {
    for (TransactionResultItem transaction : transactionResultItems) {
      Account account = getAccountById(transaction.getAccountId());
      if ((transaction.getMainTransaction()
          && ! transaction.getTransactionTypeId().equals(4)
          && ! transaction.getTransactionTypeId().equals(5)
          && ! transaction.getTransactionTypeId().equals(6))
          ||
          (! transaction.getMainTransaction() &&
              (transaction.getTransactionTypeId().equals(5) &&
                  ((account.getAccountTypeId().equals(AccountType.INCOME_TYPE_ID) ||
                      account.getAccountTypeId().equals(AccountType.OTHER_INCOME_TYPE_ID)) &&
                      transaction.getAmount() > 0)
                  || (transaction.getAccountId().equals(getSalesTaxPayableAccountId()) && transaction.getAmount() > 0)
                  || ((account.getAccountTypeId().equals(AccountType.EXPENSE_TYPE_ID) ||
                  account.getAccountTypeId().equals(AccountType.OTHER_EXPENSE_TYPE_ID)) && transaction.getAmount() < 0))
              || (transaction.getTransactionTypeId().equals(1) &&
              (account.getAccountTypeId().equals(AccountType.INCOME_TYPE_ID) ||
                  account.getAccountTypeId().equals(AccountType.OTHER_INCOME_TYPE_ID)) &&
              transaction.getAmount() < 0)
              || (transaction.getTransactionTypeId().equals(2) &&
              (account.getAccountTypeId().equals(AccountType.INCOME_TYPE_ID) ||
                  account.getAccountTypeId().equals(AccountType.OTHER_INCOME_TYPE_ID)) &&
              transaction.getAmount() > 0)
          )) {
        Double amount = transaction.getAmount();
        transaction.setAmount(-amount);
      }
    }
  }

Anonymous,