Mistři v programování na #hovnokod

PHP #679

while (true) {
... some code
if (d === true) {return d;}
... some code
}

HovnoKod,