Mistři v programování na #hovnokod

PHP #677

// country
if($user_country) {
	$where .= '(tbl_publications.id_country = '.$user_country;
	// city
	if($user_city) {
		$where .= ' OR tbl_publications.id_city = '.$user_city;
	}
	$where .= ')';
}else{
	$where .= ' 1=1'; // black magic
}

HovnoKod,