Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #665

CString temp;
temp.Preallocate(5000);
GetName(temp.GetBuffer());
name_.Format(L"%s", temp);

HovnoKod,