Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #660

void SimplexIteration::ReWidth()
{  w[-2]=w[0]=Width; w[-1]=5; for(size_t j=1;j<A.size_j();j++) w[j]=Width;
   if (var) for(size_t j=1; j<A.size_j(); j++)
               if(strlen(var[j])>w[j]) w[j]=strlen(var[j]);
}

HovnoKod,