Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #659

int p,k,l,i,j,d,q,R,t,r;
 S1:  s=0; p=1;
 S2:  if (s==0) { i=1; j=n; k=n; l=2*n+1; }
     if (s==1) { i=n+1; j=2*n; k=0; l=n+1; }
     d=1; q=p; r=p;
 S3:  if (x[i]>K>x[j]->K) goto S8;
 S4:  k=k+d; x[k]=x[i]; c[k]=c[i];
 S5:  i+=1; q-=1; if (q>0) goto S3;
 S6:  k+=d; if (k==l) goto S13; else x[k]=x[j];c[k]=c[j];
 S7:  j-=1; r-=1; if (r>0) goto S6; else goto S12;
 S8:  k+=d; x[k]=x[j]; c[k]=c[j];
 S9:  j-=1; r-=1; if (r>0) goto S3;
 S10:  k+=d; if (k==l) goto S13; else x[k]=x[i];c[k]=c[i];
 S11:  i+=1; q-=1; if (q>0) goto S10;
 S12:  q=p; r=p; d=-d; t=k; k=l; l=t; if (j-i<p) goto S10; else goto S3;
 S13:  p+=p; if (p<n) { s=1-s; goto S2; }
     if (s==0) for (t=1; t<=n; t+=1) { x[t]=x[t+n];c[t]=c[t+n] }

HovnoKod,