Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #657

double StrToMoney(AnsiString str)
{
  str = AnsiReplaceStr(str, "-", ".");
  char *buffer = str.c_str();
  double val;
  sscanf(buffer,"%lf",&val);
  return val;
}

HovnoKod,