Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #651

/* ...*/ someMethod (/*someargs*/) {
    //...
	Create();
	Create();
	Create();
	Create();
	Create();
    //...
}

HovnoKod,