Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #650

class T
{
private:
  T();
  ~T();
public:
  static T& instance()
  {
    static T t[5];
    return t[rand() % 6];
  }
  ...
};

HovnoKod,