Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #642

var c:longint;
begin
 c:= 12345;
 write( char( ( ((( (c div 10000) mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 10000) mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 10000) mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 1000) mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 1000) mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 1000) mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 100)  mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 100)  mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 100)  mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 10)  mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 10)  mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 10)  mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) ,
     char( ( ((( (c div 1)   mod 10 ) mod 2) + 1) mod 2) * (( (c div 1)   mod 10 ) +
     byte( '0' )) + (( (c div 1)   mod 10 ) mod 2) * byte(' ') ) );

readln;
end.

HovnoKod,