Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #641

b:=['F','G','K','L','N'];
for i:=1 to 10 do
for j:=1 to 10 do
begin
repeat
M[i,j] := chr(random(9)+70);
until M[i,j] in b;
end;

HovnoKod,