Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #640

w := ord(CHar(Pbyte(Pointer(Integer(IN_BUFFER)+ inpos))^));
s := ord(Char(Pbyte(Pointer(Integer(IN_BUFFER)+ inpos + 1))^));
PByte(Pointer(Integer(out_buf)+ outpos))^ := w and 255;        {?????? ?? ?????? ??????}
PByte(Pointer(Integer(out_buf)+ outpos + 1))^ := w shr 8;
 PByte(Pointer(Integer(out_buf)+ outpos))^ := PByte(Pointer(Integer(out_buf)+ outpos))^ or ((W and 15) shl 4);

HovnoKod,