Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #639

if ((x0+a[i,1]{-1}) in [1..8])or((y0+a[i,2]) in [1..8]{2}){and(brd[(x0+a[i,1]),(y0+a[i,2])]=0) } then begin
      reit[i]:=stepsreit(brd,x0+a[i,1],y0+a[i,2]);
    end;

HovnoKod,