Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #638

case PInboxMessage(InboxMessagesList.Items[Item.Index])^.MsgState of
    0 : Item.ImageIndex:=0;
    1 : Item.ImageIndex:=1;
  end;
    1 : Item.ImageIndex:=1;  end;

HovnoKod,