Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #637

Tsel=^sel;	
sel=Record
Inf:TInf;
A:Tsel;

HovnoKod,