Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #634

if kol=1 then begin
 if GSravn.Cells[kol,Str]='VF'
      then GSravn.Cells[kol,Str]:='RF'
      else if GSravn.Cells[kol,Str]='RF'
          then GSravn.Cells[kol,Str]:='PF'
          else if GSravn.Cells[kol,Str]='PF'
              then GSravn.Cells[kol,Str]:='PT'
              else if GSravn.Cells[kol,Str]='PT'
                  then GSravn.Cells[kol,Str]:='RT'
                  else if GSravn.Cells[kol,Str]='RT'
                      then GSravn.Cells[kol,Str]:='VT'
                      else if GSravn.Cells[kol,Str]='VT'
                          then GSravn.Cells[kol,Str]:='VF';

HovnoKod,