Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #626

procedure TForm1.fritb(ie:longint;var fr0:extended);
 begin
v1:=0;
 for nsf:=1 to 5 do
 begin
  kl11:=0;kl12:=0;kl22:=0;
 for k:=1 to km[nsf] do
  begin
  if (cm^[ie]=cm^[nm^[(ie-1)*kms[ksf+1]+kms[nsf]+k]])and (cm^[ie]=1)
  then   kl11:=kl11+1;
  if (cm^[ie]=cm^[nm^[(ie-1)*kms[ksf+1]+kms[nsf]+k]])and (cm^[ie]=2)
  then   kl22:=kl22+1;
if (cm^[ie]<>cm^[nm^[(ie-1)*kms[ksf+1]+kms[nsf]+k]])and(cm^[nm^[(ie-1)*kms[ksf+1]+kms[nsf]+k]]<>0)and (cm^[ie]<>0)
  then   kl12:=kl12+1;
   end;
 fr0:=fr0+kl11*(p11[1,nsf])+kl22*p11[2,nsf]+kl12*p11[3,nsf];
 v1:=v1+kl11*(f11[1,nsf])+kl22*f11[2,nsf]+kl12*f11[3,nsf];
  end;
 fr0:=fr0-sqrt(abs(v1));
 end;

HovnoKod,