Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #624

procedure date_mask(date_edit:TEdit);
var s:string;
  i:integer;
begin
 case length(date_edit.Text) of
 2:begin
   date_edit.Text:=date_edit.Text+'.';
   date_edit.SelStart:=3;
  end;
 5:begin
   date_edit.Text:=date_edit.Text+'.';
   date_edit.SelStart:=6;
  end;
 end;

 if length(date_edit.Text)=10 then
 begin
  for i:=1 to 9 do
  begin
   s:=s+date_edit.Text[i];
  end;
  date_edit.Text:=s;
  date_edit.SelStart:=9;
 end;
end;

HovnoKod,