Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #621

for i:=1 to n do
begin
    j:=i;
    a:=b*exp((j-1)*ln(r));
end;

HovnoKod,