Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #618

if TimeToStr(Now) = TimeToStr(Now) then
 begin
  ShowMessage(TimeToStr(Now));
    end
   else
    ShowMessage(TimeToStr(Now))
   end;

HovnoKod,