Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #617

if (Name = PictSection) then
 begin
  if frVariables['SECTION'] <> null then
  if frVariables['SEC_FIRM_ID'] <> null then
          ;
  exit;
 end;

HovnoKod,