Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #616

pX := CalcDipol(coord1[index], coord2[index]).X;
pY := CalcDipol(coord1[index], coord2[index]).Y;
MoveTo(center.X, center.Y);
LineTo(pX, pY);

HovnoKod,