Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #614

procedure TForm2.s1;
var a,a1:real;
begin
a:=a+1.8;
randomize;
if p<1 then
begin
if a<1.9 then
begin
a:=999;
a1:=random(4);
if a1=2 then
begin
GroupBox5.Visible:=True;
GroupBox6.Visible:=False;
GroupBox1.Visible:=False;
end
else
if a1=3 then
begin
GroupBox5.Visible:=False;
GroupBox6.Visible:=True;
GroupBox1.Visible:=False;
end
else
begin
GroupBox5.Visible:=False;
GroupBox6.Visible:=False;
GroupBox1.Visible:=True;
end
end
end
end;

HovnoKod,