Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #613

{ Units of time }

  HoursPerDay   = 24;
  MinsPerDay    = HoursPerDay * 60;
  SecsPerDay    = MinsPerDay * 60;
  MSecsPerDay   = SecsPerDay * 1000;

HovnoKod,