Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #610

Sub Main()
    Dim MyArray() As Integer
    Dim start As Integer
    Dim ends As Integer
    Dim i As Integer    For i = 0 To 10      MyArray(i) = Console.ReadLine()

      i = i + 1

    Next

    'start = Console.Read
    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module

HovnoKod,