Mistři v programování na #hovnokod

global $page_parent; 
global $page_title; 
global $page_dir;   
global $page_dirs; 


... some code ...


function TreeBuild($ina)
{
	foreach($page_dir[$ina] as $ina)
	{
		echo $ina.'=>'.$page_dirs[$ina].'<br>';
		if($page_dirs[$ina] != 0)
		{
			TreeBuild($ina);
		}
	}
	return 0;
}

TreeBuild($i);

Anonymous,