Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #607

Turtle.Show()
Turtle.Move (200)
Turtle.TurnRight()
Turtle.TurnRight()
Turtle.Move(100)
Turtle.TurnLeft()
Turtle.Move(100)
Turtle.TurnRight()
Turtle.Move(100)
Turtle.TurnRight()
Turtle.TurnRight()
Turtle.Move(200)

Turtle.PenUp()
Turtle.MoveTo(500, 0)
Turtle.MoveTo(500, 250)
Turtle.PenDown()
Turtle.Angle = 0
Turtle.Move(180)
Turtle.PenUp()
Turtle.Move(10)
Turtle.PenDown()
Turtle.Move(3)

HovnoKod,