Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #606

GraphicsWindow.Width = 640
GraphicsWindow.Height = 480

GraphicsWindow.PenColor = "Yellow" 
For i = 0 To 250
  GraphicsWindow.DrawLine(0 + i, 480 - i, 640 - i, 480 - i )
EndFor

GraphicsWindow.PenColor = "Orange"
For i = 0 To 250 Step 10
  GraphicsWindow.DrawLine(0 + i, 480 - i, 640 - i, 480 - i)
EndFor

GraphicsWindow.BrushColor = "SteelBlue"
GraphicsWindow.FillRectangle (0,0, 640 , 230)
GraphicsWindow.BrushColor = "lightGreen"
GraphicsWindow.FillTriangle(0, 480, 0, 230, 250, 230)
GraphicsWindow.FillTriangle(640, 480, 640, 230, 390, 230)

GraphicsWindow.BrushColor = "Orange"
GraphicsWindow.FillEllipse (10, 30, 50, 50)  

GraphicsWindow.PenColor = "Yellow"
Turtle.Show()
y = 0
For i = 0 To 360 Step 30
Turtle.X =35
Turtle.Y = 55
Turtle.Angle = i
Turtle.PenUp()
Turtle.Move(25)
Turtle.PenDown()
If y = 1 Then
  Turtle.Move(10)
  y = 0
else  
  Turtle.Move(20)
  y = 1
endif
endfor

HovnoKod,