Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #604

If f <> "" Then Shell(Path, AppWinStyle.Hide)
        If f = "" Then Shell(Path)

HovnoKod,