Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #602

If Not Me.Opacity > 1 Then 'je to v prdeli
      Opacity = Opacity + 0.02
Else
     Timer1.Enabled = False
End If

HovnoKod,