Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #600

10 DEFM 13:VAC
20 PRINT " Генератор."
30 FOR N=0 TO 6:Z$(N)="00000":NEXT N
40 CSR 0,:FOR N=6 TO 0 STEP -1:FOR M=1 TO 5
50 IF GETC(Z$(N),M)="1";DRAW M-1,N
60 NEXT M:NEXT N
70 DRAW X,Y:K$=KEY
80 DRAWC X,Y:IF K$="" THEN 70
90 IF GETC(Z$(Y),X+1)="1";DRAW X,Y
100 IF K$="8";IF Y<6;Y=Y+1:GOTO 70
110 IF K$="2";IF Y>0;Y=Y-1:GOTO 70
120 IF K$="4";IF X>0;X=X-1:GOTO 70
130 IF K$="6";IF X<4;X=X+1:GOTO 70
140 IF K$=" " THEN 200
150 IF K$="I" THEN 270
160 IF K$="C" THEN 30
170 IF K$="D" THEN 300
175 IF K$="U" THEN 350
180 IF K$="P" THEN 400
185 IF K$=CHR 123 THEN 450
190 GOTO 70
200 A$="1"
210 IF GETC(Z$(Y),X+1)="1";A$="0"
220 $=Z$(Y)
230 B$=MID(1,X)
240 C$=MID(X+2,4-X)
250 Z$(Y)=B$+A$+C$
260 GOTO 70
270 FOR N=0 TO 6:B$="":FOR M=1 TO 5
280 IF GETC(Z$(N),M)="0";B$=B$+"1":GOTO 290
285 B$=B$+"0"
290 NEXT M:Z$(N)=B$:NEXT N:GOTO 40
300 B$=Z$
310 FOR N=0 TO 5
320 Z$(N)=Z$(N+1)
330 NEXT N
340 Z$(6)=B$
345 GOTO 40
350 B$=Z$(6)
360 FOR N=6 TO 1 STEP -1
370 Z$(N)=Z$(N-1)
380 NEXT N:Z$=B$
390 GOTO 40
400 FOR N=0 TO 6
410 Z$(N+7)=Z$(N)
420 NEXT N
430 FOR N=0 TO 6
440 Z$(N)=Z$(13-N)
445 NEXT N:GOTO 40
450 B$="":FOR N=6 TO 0 STEP -1:S=0:L=1
460 FOR M=5 TO 1 STEP -1
470 S=S+VAL GETC(Z$(N),M)*L
475 L=L*2
480 NEXT M
490 IF S<10; B$=B$+CHR(48+S):GOTO 510
500 B$=B$+CHR(55+S)
510 NEXT N
520 CSR 2:PRINT "C=";B$;
530 GOTO 70

HovnoKod,