Mistři v programování na #hovnokod

if ( strlen( $string ) > 3 ) echo "Should be less than 3";
elseif ( strlen( $string ) < 3 ) echo "Should be greater that 3";
else echo "Correct name"

Anonymous,