Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #599

If Not CheckX Then Goto 1
  For i = 0 to USecX
	Goto 2
1:
  For i2 = 0 to USecY
2:
 	...
	If CheckX Then Goto 3
  Next
  If Not CheckX then Goto 4
3:
  Next
4:

HovnoKod,