Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #592

Private Sub DoIt()
    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
    SetCursorPos(1012, 373)
    LeftClick()
    
    System.Threading.Thread.Sleep(4000)
    SetCursorPos(526, 273)
    LeftClick()
    
    System.Threading.Thread.Sleep(2000)
    SetCursorPos(412, 330)
    LeftClick()
    
    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
    SetCursorPos(414, 503)
    LeftClick()
    
    System.Threading.Thread.Sleep(5000)
    SetCursorPos(659, 333)
    LeftClick()
    
    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
    SetCursorPos(622, 390)
    LeftClick()
    
    System.Threading.Thread.Sleep(7000)
    SetCursorPos(659, 333)
    LeftClick()

    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
    SetCursorPos(622, 390)
    LeftClick()

    System.Threading.Thread.Sleep(8000)
    SetCursorPos(659, 333)
    LeftClick()

    System.Threading.Thread.Sleep(2000)
    SetCursorPos(622, 390)
    LeftClick()

    System.Threading.Thread.Sleep(6000)
    SetCursorPos(659, 333)
    LeftClick()

    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
    SetCursorPos(622, 390)
    LeftClick()

    System.Threading.Thread.Sleep(5000)
    SetCursorPos(660, 533)
    LeftClick()
  End Sub

HovnoKod,