Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #591

Private Sub Combo1_Click()

Select Case Combo1.ListIndex

Case 0
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\RaZeR.jpg")
Case 1
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Serg.jpg")
Case 2
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Nikton.jpg")
Case 3
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Raider.jpg")
Case 4
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Andrew.jpg")
Case 5
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Gnum.jpg")
Case 6
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Iron Man.jpg")
Case 7
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Anakin.jpg")
Case 8
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Nuparu.jpg")
Case 9
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Deleted.jpg")
Case 10
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\LEGOlas.jpg")
Case 11
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Kit Fisto.jpg")
Case 12
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Banky.jpg")
Case 13
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Pazitiffniy.jpg")
Case 14
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\GenKen.jpg")
Case 15
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Dimanok.jpg")
Case 16
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Drakon.jpg")
Case 17
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\DJ Sim.jpg")
Case 18
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Obi-Van.jpg")
Case 19
enemy1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Vitalya.jpg")
Case 20
enemy1.Picture = LoadPicture("data/Rescaled/LukeSW.jpg")
Case 21
enemy1.Picture = LoadPicture("data/Rescaled/Smegorik.jpg")
Case 22
enemy1.Picture = LoadPicture("data/Rescaled/Vitalya.jpg")
Case 23
enemy1.Picture = LoadPicture("data/Rescaled/DJ Sim.jpg")
End Select


End Sub


Private Sub Combo2_Click()

Select Case Combo2.ListIndex

Case 0
enemy2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\RaZeR.jpg")
Case 1
enemy2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Serg.jpg")
Case 2
enemy2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Nikton.jpg")
Case 3
enemy2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Raider.jpg")
Case 4
enemy2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Andrew.jpg")
Case 5
enemy2.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\Rescaled\Gnum.jpg")

HovnoKod,