Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #587

Public Function CheckForError(ByVal sRes1 As String, ByVal sRes2 As String, Optional ByVal sRes3 As String = "", Optional ByVal sRes4 As String = "", Optional ByVal sRes5 As String = "", Optional ByVal sRes6 As String = "", Optional ByVal sRes7 As String = "", Optional ByVal sRes8 As String = "", Optional ByVal sRes9 As String = "", Optional ByVal sRes10 As String = "", Optional ByVal sRes11 As String = "") As Boolean
      Dim bRes As Boolean = True
      If Not CheckForError(sRes1) Then
        If Not CheckForError(sRes2) Then
          If Not CheckForError(sRes3) Then
            If Not CheckForError(sRes4) Then
              If Not CheckForError(sRes5) Then
                If Not CheckForError(sRes6) Then
                  If Not CheckForError(sRes7) Then
                    If Not CheckForError(sRes8) Then
                      If Not CheckForError(sRes9) Then
                        If Not CheckForError(sRes10) Then
                          If Not CheckForError(sRes11) Then
                            bRes = False
                          End If
                        End If
                      End If
                    End If
                  End If
                End If
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If

      Return bRes
    End Function

HovnoKod,