Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #585

Public LettersB() As Char = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"}
  Public LettersM() As Char = {"a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"}
  Public Numbers() As Char = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"}
<...>
  Public Function GenLetterB() As String
    GenLetterB = LettersB(rnd.Next(0, LettersB.Length - 1)).ToString
  End Function
  Public Function GenLetterM() As String
    GenLetterM = LettersM(rnd.Next(0, LettersB.Length - 1)).ToString
  End Function
  Public Function GenNumber() As String
    GenNumber = rnd.Next(0, 9).ToString
  End Function
<...>
For i = 1 To numLen.Value
RndGen:   curType = rnd.Next(0, 3)
      Select Case curType
        Case 0
          If chkB.Checked = True Then
            pass += GenLetterB()
            rnd.Next(0, LettersB.Length - 1)
          Else
            GoTo RndGen

          End If
          
        Case 1
          If chkM.Checked = True Then
            pass += GenLetterM()
            rnd.Next(0, LettersM.Length - 1)
          Else
            GoTo RndGen
          End If
        Case 2
          If chkNum.Checked = True Then
            pass += GenNumber()
            rnd.Next(0, LettersM.Length - 1)
          Else
            GoTo RndGen
          End If

        Case Else
          If chkNum.Checked = True Then
            pass += GenNumber()
            rnd.Next(0, LettersM.Length - 1)
          Else
            GoTo RndGen
          End If
      End Select



    Next

HovnoKod,