Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #583

Public Const sEnter As String = Chr(13) & Chr(10)

HovnoKod,