Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #580

Function preview()
On Error GoTo stp
Image2.Visible = False
Image3.Visible = False
Image4.Visible = False
Image5.Visible = False
Image6.Visible = False
Image7.Visible = False
Image8.Visible = False
Image9.Visible = False
Image10.Visible = False
Image11.Visible = False
Image12.Visible = False
Image13.Visible = False
Image14.Visible = False
Image15.Visible = False
Image16.Visible = False
Image17.Visible = False

File1.ListIndex = 0
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image2.Picture = LoadPicture(temp)
Image2.ToolTipText = File1.FileName
Image2.Visible = True

File1.ListIndex = 1
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image3.Picture = LoadPicture(temp)
Image3.ToolTipText = File1.FileName
Image3.Visible = True

File1.ListIndex = 2
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image4.Picture = LoadPicture(temp)
Image4.ToolTipText = File1.FileName
Image4.Visible = True

File1.ListIndex = 3
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image5.Picture = LoadPicture(temp)
Image5.ToolTipText = File1.FileName
Image5.Visible = True

File1.ListIndex = 4
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image6.Picture = LoadPicture(temp)
Image6.ToolTipText = File1.FileName
Image6.Visible = True

File1.ListIndex = 5
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image7.Picture = LoadPicture(temp)
Image7.ToolTipText = File1.FileName
Image7.Visible = True

File1.ListIndex = 6
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image8.Picture = LoadPicture(temp)
Image8.ToolTipText = File1.FileName
Image8.Visible = True

File1.ListIndex = 7
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image9.Picture = LoadPicture(temp)
Image9.ToolTipText = File1.FileName
Image9.Visible = True

File1.ListIndex = 8
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image10.Picture = LoadPicture(temp)
Image10.ToolTipText = File1.FileName
Image10.Visible = True

File1.ListIndex = 9
temp = File1.path & "\" & File1.FileName
Image11.Picture = LoadPicture(temp)
Image11.ToolTipText = File1.FileName
Image11.Visible = True


HovnoKod,