Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #578

lDate = DateSerial(Year(Date), Month(Date), Day(Date) - Day(Date) + 1)

HovnoKod,