Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #576

For i = 0 To KolVoprTest - 1
      Select Case i
        Case 0
          Form2.B1.Text = PravOtvetS(i)
        Case 1
          Form2.B2.Text = PravOtvetS(i)
        Case 2
          Form2.B3.Text = PravOtvetS(i)
        Case 3
          Form2.B4.Text = PravOtvetS(i)
        Case 4
          Form2.B5.Text = PravOtvetS(i)
        Case 5
          Form2.B6.Text = PravOtvetS(i)
        Case 6
          Form2.B7.Text = PravOtvetS(i)
        Case 7
          Form2.B8.Text = PravOtvetS(i)
        Case 8
          Form2.B9.Text = PravOtvetS(i)
        Case 9
          Form2.B10.Text = PravOtvetS(i)
        Case 10
          Form2.B11.Text = PravOtvetS(i)
        Case 11
          Form2.B12.Text = PravOtvetS(i)
        Case 12
          Form2.B13.Text = PravOtvetS(i)
        Case 13
          Form2.B14.Text = PravOtvetS(i)
        Case 14
          Form2.B15.Text = PravOtvetS(i)
        Case 15
          Form2.B16.Text = PravOtvetS(i)
        Case 16
          Form2.B17.Text = PravOtvetS(i)
        Case 17
          Form2.B18.Text = PravOtvetS(i)
        Case 18
          Form2.B19.Text = PravOtvetS(i)
        Case 19
          Form2.B20.Text = PravOtvetS(i)
      End Select
    Next i

HovnoKod,