Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #573

On Error Resume Next
Dim i, my_shell
Set my_shell = CreateObject("Wscript.Shell")
dim str

for i = 0 to 10000
	str = "{num"
	wscript.sleep 100
	wscript.sleep 100
	str = str + "lock}"
	my_shell.sendkeys str

	str = str + "{caps"
	wscript.sleep 125
	wscript.sleep 75
	str = str + "lock}"
	my_shell.sendkeys str

	str = str + "{scroll"
	wscript.sleep 75
	wscript.sleep 125
	str = str + "lock}"
	my_shell.sendkeys str
next

HovnoKod,