Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #572

If dd.Items.Count < 1 Then
    dd.Items.Clear()
    ...
End If

HovnoKod,