Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #571

Try
	dt.Rows(n)("NAME") = "*****"
Catch ex As Exception
End Try
Try
	dt.Rows(n)("NAME") = "*****"
Catch ex As Exception
End Try
Try
	dt.Rows(n)("SURNAME") = "*****"
Catch ex As Exception
End Try
Try
	dt.Rows(n)("PATRONYMIC_NAME") = "*****"
Catch ex As Exception
End Try

HovnoKod,