Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #568

#Region "excel attributes"
  Public Const STYLE_DEFAULT As String = "Default"
  Public Const STYLE_ROW_VAC As String = "RvaC"
  Public Const STYLE_COLUMN As String = "Column"
  Public Const STYLE_f7I_bN_vaC_haL_n As String = "f7IbNvaChaL"
  Public Const STYLE_f7_bN_vaC_haL_nS As String = "f7bNvaChaLnS"
  Public Const STYLE_f7_bN_vaC_haR_nS As String = "f7bNvaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7U_bl1r1Dt2_vaC_haL_n As String = "f7Ubl1t2r1DvaChaL"
  Public Const STYLE_f7_bl1Dr1t2_vaC_haL_n As String = "f7bl1Dr1t2vaChaL"
  Public Const STYLE_f7_br1D_vaC_haL_n As String = "f7br1DvaChaL"
  Public Const STYLE_f7_bl1Dr1_vaC_haL_nP As String = "f7bl1Dr1vaChaLnP"
  Public Const STYLE_f12B_bN_vaC_haL_n As String = "f11BbNvaChaL"
  Public Const STYLE_f12_bN_vaC_haL_n As String = "f11bNvaChaL"
  Public Const STYLE_f7_bN_vaT_haL_n As String = "f7bNvaThaL"
  Public Const STYLE_f12B_bl1r1t2_vaC_haL_n As String = "f11Bbl1r1t2vaChaL"
  Public Const STYLE_f7B_bN_vaC_haR_nS As String = "f7BvaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7_bN_vaC_haC_n As String = "f7bNvaChaC"
  Public Const STYLE_f7B_bN_vaC_haL_nS As String = "f7BbNvaChaLnS"
  Public Const STYLE_f7B_bN_vaC_haC_n As String = "f7BbNvaChaC"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t1b1_vaC_haC_n As String = "f7Bbl1r1t1b1vaChaC"
  Public Const STYLE_f7B_bl1_vaC_haL_n As String = "f7bl1vaChaL"
  Public Const STYLE_f7B_bt2_vaC_haL_nS As String = "f7Bbt2vaChaLnS"
  Public Const STYLE_f7B_bt2_vaC_haC_n As String = "f7Bbt2vaChaC"
  Public Const STYLE_f7B_bt2_vaC_haR_nS As String = "f7Bbt2vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t2b1_vaC_haC_nS As String = "f7bl1r1t2b1vaChaCnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t2_vaC_haR_nS As String = "f7bl1r1t2vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t2b1_vaC_haR_nS As String = "f7Bbl1r1t2b1vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t2b1_vaC_haR_nS As String = "f7bl1r1t2b1vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1b1_vaC_haR_nS As String = "f7bl1r1b1vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t1b1_vaC_haR_nS As String = "f7Bbl1r1t1b1vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t1b1_vaC_haR_nS As String = "f7bl1r1t1b1vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7U_bl1r1t1b1_vaC_haL_n As String = "f7Ubl1r1t1b1vaChaL"
  Public Const STYLE_f7I_bl1r1t1b1_vaC_haC_n As String = "f7Ibl1r1t1b1vaChaC"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t1b1_vaC_haL_nS As String = "f7bl1r1t1b1vaChaLnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t1b1_vaC_haC_nS As String = "f7bl1r1t1b1vaChaCnS"
  Public Const STYLE_f7I_bl1r1t1b1_vaC_haR_n As String = "f7Ibl1r1t1b1vaChaR"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t2b1_vaC_haC_nN As String = "f7bl1r1t2b1vaChaCnN"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t1b1_vaC_haC_nN As String = "f7bl1r1t1b1vaChaCnN"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t2b2_vaC_haL_nS As String = "f7Bbl1r1t2b2vaChaLnS"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t2b2_vaC_haC_nS As String = "f7bl1r1t2b2vaChaCnS"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t2b2_vaC_haR_nS As String = "f7Bbl1r1t2b2vaChaRnS"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t1b1_vaC_haL_nS As String = "f7Bbl1r1t1b1vaChaLnS"
  Public Const STYLE_f12B_bN_vaC_haR_nS As String = "f12BbNvaChaRnS"
  Public Const STYLE_f12_bN_vaC_haC_nS As String = "f12bNvaChaCnS"
  Public Const STYLE_f7I_bl1r1t1b1_vaC_haL_nS As String = "f7Ibl1r1t1b1vaChaLnS"
  Public Const STYLE_f7I_bl1r1t1b1_vaC_haC_nN As String = "f7Ibl1r1t1b1vaChaCnN"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t1b1_vaC_haC As String = "f7BvaChaC" 'STYLE_f7B_bl1r1t1b1_vaC_haC_n ' "f7Bbl1r1t1b1vaChaC"
  Public Const STYLE_f7B_bl1r1t1b1_vaC_haL As String = "f7BvaChaL" '"f7Bbl1r1t1b1vaChaL"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t1b1_vaC_haL As String = "f7vaChaL" '"f7bl1r1t1b1vaChaL"
  Public Const STYLE_f7_bl1r1t1b1_vaT_haLW As String = "f7vaThaLW" '"f7bl1r1t1b1vaChaL"
#End Region

HovnoKod,