Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #567

Select Case Microsoft.VisualBasic.Right(FileLBL.Text.Trim, 3)
          Case "pdf"
            IconIMG.ImageUrl = "~/img/pdf.bmp"
          Case "doc"
            IconIMG.ImageUrl = "~/img/word.bmp"
          Case "xls", "csv"
            IconIMG.ImageUrl = "~/img/excel.bmp"
          Case "rpt"
            IconIMG.ImageUrl = "~/img/crystal.bmp"
          Case "txt"
            IconIMG.ImageUrl = "~/img/text.bmp"
          Case Else
            IconIMG.ImageUrl = "~/img/blank.bmp"
        End Select

HovnoKod,