Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #565

Dim datestart As DateTime = New DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day)

HovnoKod,