Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #560

Private Sub Form_Load()
'upload obrazku
Dim xx(), yy(), zz()
Dim i As Integer
Dim maxx As Integer
Dim maxy As Integer
Dim minx As Integer
Dim miny As Integer
xx = Array(0#, 1#, 1#, 11#, 11#, 6#, 11#, 1#, 1#, 11#, 11#)
yy = Array(0#, 11#, 1#, 1#, 6#, 11#, 11#, 11#, 1#, 1#, 11#)
zz = Array(0#, 11#, 11#, 11#, 11#, 11#, 6#, 1#, 1#, 1#, 1#)
For i = 1 To 10
 x(i) = xx(i) * 1.5
 y(i) = yy(i) * 1.5
 z(i) = zz(i) * 1.5
 x0(i) = xx(i)
 y0(i) = yy(i)
 z0(i) = zz(i)
Next
maxx = 20
minx = -20
maxy = 20
miny = -20
Picture1.ScaleMode = 0
Picture1.Scale (minx, maxy)-(maxx, miny)
Call Angle(210, 30)
Call Cube(x(), y(), z())
sd = False
End Sub

HovnoKod,