Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #56

<div styleborder:3px solid #000000; 
    height: 300px;
    width: 600px;
    text-align:center;>
        background:url(x_a74c614b.jpg) no-repeat center;"> 
    
</div>

Anonymous,