Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #56

<div styleborder:3px solid #000000; 
  height: 300px;
  width: 600px;
  text-align:center;>
    background:url(x_a74c614b.jpg) no-repeat center;"> 
  
</div>

Anonymous,